Публикувана е покана на Фонд „Научни изследвания“ за участие с проекти в третия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS)

Могат да бъдат подавани проекти в следните тематични области:

  1. Интегрирано управление на водните ресурси (Integrated Water Resource Management)
  2. Нанотехнологии (Nanotechnologies)

В консорциума участват следните национални финансиращи агенции или министерства (могат да бъдат предмет на промени): Бруней Даруссалам,  България, Камбоджа, Германия, Индонезия, Лaoс, Мианмар, Филипините, Швейцария, Тайланд, Турция, Виетнам, Испания, Чехия

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  • акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани отНАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор";
  • научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА дапровеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие е 18 октомври 2019 г.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“ на сайта на ФНИ ТУК

За други отворени конкурси на ФНИ: ТУК

За повече подробности, запитвания на електронната поща на НИИ към ТУ-Варна: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.