ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

/Information for the call in English: http://www.fni.bg/?q=node/956/

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.   

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Научни панели:

  • Химия (CHE) • Обществени и хуманитарни науки (SOC) • Икономически науки (ECO)   • Информатика и инженерни науки (ENG)   • Околна среда и науки за Земята (ENV)   • Науки за живота (LIF)   • Математика (MAT)   • Физика (PHY)

Индикативен график за конкурса:

Публикуване на покана

до 31.07.2019

Начало на срока за кандидатстване

05.08.2019

Краен срок за подаване на предложения

20.09.2019

Проверка за допустимост

1.10.2019

Оценка на предложенията

20.11.2019

Информация за резултата от оценката

25.11.2019

Ориентировъчна дата за подписване на договор

1.12-10.12.2019

Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства

1.12-10.12.2019

Възможна начална дата на дейността

22.01-2.05.2020

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://pb.stko.eu

Документи и образци на документи за кандидатстване:  http://www.fni.bg/?q=node/955

Въпроси ще бъдат приемани единствено на английски език, тъй като конкурсът е отворен за изследователи от всички националности, и само по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.