Уважаеми Колеги,

Насочваме вниманието Ви към възможността за участие в конкурс за финансиране на проекти по програма ERA NET RUS PLUS. Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научно-изследователската сфера между страните-членки на ЕС, асоциираните страни-членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия. В конкурса участват финансиращи институции и организации от 14 страни.

В конкурсната сесия, организирана под егидата на Фонд „Научни изследвания“, ще бъдат финансирани проектни предложения в следните области:

  • Нанотехнологии
  • Здраве
  • Обществени и хуманитарни науки
  • Роботика

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 31 януари 2020 г.

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни в сайта на програмата:

https://www.eranet-rus.eu/

Допълнителна информация и документация за българските участници можете да откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1009