С тържествена церемония на 16 септември в Художествената галерия в Добрич беше открита новата учебна 2019-2020 година за преподователите и студентите в  Добруджански технологичен колеж в структурата на Технически университет – Варна.

Едновременно с откриването на новата академична година, се състоя и промоцията на абсолвентите от специалности „Земеделска техника и технологии" и „Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства" - випуск 2019.

Откриването на академичната учебна година, както и връчването на дипломите на випуск 2019 от ДТК уважиха официални гости, сред които: проф д-р инж. Розалина Димова – зам.-ректор на Технически университет – Варна, д-р Емилия Баева - зам.-кмет „Хуманитарни дейности" на Община Добрич, доц. д-р Милена Цанкова – зам.-директор на Колеж Добрич към Шуменски университет „Еп. К. Преславски", Анжела Панчева – директор на ОУ „Ст. Караджа" – Добрич, Господин Господинов – директор на Професионална гимназия по аграрно стопанство –  Добрич, Боян Саркизов – общински съветник в Добрич, проф. Михаил Христов – селекционер от Държавен земеделски институт – Генерал Тошево, Илдъз Юнус - зам.-кмет ХДЕППИП в Община Добричка.

Студентите и академичният състав на Добруджански технологичен колеж бяха приветствани от заместник-ректора проф. д-р инж. Розалина Димова, доц. д-р инж. Свилен Стоянов – директор на ДТК – Добрич, доц. д-р Милена Цанкова, която поднесе поздравителен адрес от името на директора на Колеж Дорич на ШУ – проф. д.м.н. Николай Янков. Д-р Емилия Баева поднесе поздравителен адрес от името на кмета на град Добрич – Йордан Йорданов.

По повод откриването на академичната година и тържествената промоция на випуск 2019 от ДТК-Добрич бе представена и културна програма от възпитаниците на СУ „Св. Кл. Охридски" – Добрич.