За четвърти пореден път в ТУ-Варна се проведе конкурс за определяне на 10-те най-добри ковачи сред първокурсниците от специалност „Индустриален дизайн“.  Тънкостите на ковашкия и леярския занаят студентите  усвояват под ръководството на доц. д-р инж. Николай Атанасов и инж. Юрий Шамонин. По време на практиката по ковачество и леене през първия семестър на обучението те се запознават с методите на пластична деформация и видовете операции при свободно коване. Четирите задачи, които изпълняват в практическите занятия са изработване на шиш за палатка, на скоба-пирон за дървена покривна конструкция, елемент за декоративна решетка и работа с горещ метал.

На финала на конкурса изработените изделия оцени жури в състав доц. д-р инж. Илия Хаджидимов – декан на Корабостроителния факултет, проф. д-р Пламен Братанов – ръководител катедра „Индустриален дизайн“ и доц. д-р Момчил Тачев – преподавател в катедрата. Десетте най-добри ковачи - младежи и девойки от първи курс на специалност „Индустриален дизайн“, получиха грамоти и възможността да запазят най-доброто си изделие от конкурса. Майсторски се справиха с коването и леенето  тази година студентите Сияна Славова, Иван Иванов, Божидар Янев, Веселин Климентов, Валентина Христова, Шенай Шен, Ивайло Христов, Йолина Петрова, Мария Влаева и Иванка Петрова.

 „Колегите, които оценяваха работите на студентите, бяха наистина затруднени, защото всички участници тази година положиха много голямо старание и изпълниха прецизно всички операции като рязане, усукване, сплескване, заостряне, огъване на материала и разликите в детайлите са наистина минимални“ – сподели инж. Шамонин след приключване на конкурса. – „Радвам се, че студентите бяха много мотивирани, имат оригинално мислене, сръчни са и работата в свободното коване ги увлече. Надявам някои от тях да изберат в края на обучението си тема за дипломна работа, свързана с обработката на метал по тези технологии, и да предложат оригинални дизайнерски решения с приложение в практиката.“