По покана на ректора на Технически университет-Варна проф. д-р. инж. Венцислав Вълчев, на 10.09.2020 г. командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов участва в работна среща с ръководството на университета.

По време на разговорите беше проявен интерес към научните проекти, разработвани в ТУ-Варна, като бяха обсъдени и редица възможности за активно сътрудничество в практическо отношение. Очаква се партньорството да продължи и да се развива в бъдеще, като обхване все повече потенциални дейности за взаимодействие от взаимен интерес.