Със система от най-ново поколение възпитаниците на катедра „Корабни машини и механизми” ще контролират двигателите на „зелени кораби”

Въпросите на енергийната ефективност на кораба не от днес са на прицел в катедрата. Но липсваше важно звено в практическото обучение на студентите – съвременна екологично ориентирана измервателна апаратура за корабни двигатели. Сега този проблем вече е решен чрез разработването на 2 научни проекта по фонд „Научни изследвания” със закупуване на компютъризирана система за анализ на горивния процес на корабни дизелови двигатели CATS на фирмата Comp.A.C.

На официалното откриване на "Лаборатория за интелигентни системи за управление на енергийната ефективност на корабни дизелови двигатели", Ректорът на университета доц. д-р Росен Василев благодари на академичния състав на катедрата за отличното изпълнение на проектите, поставяйки важен акцент върху находчивата им финансова реализация при настоящото икономическо състояние на страната. „Постижението на катедрата е отличен пример – посочи той – как с ограничена финансова подкрепа може да се вложи необходим за обучението на студентите научен потенциал, как може да се закупи компютъризирана система, да се постигне нещо иновативно, полезно. Надявам се такова подобряване на материалната база със съвременни технологии да намери последователи във всички наши катедри.”

Зам.-ректор доц. Николай Минчев, Ректор доц. д-р Росен Василев, доц. д-р Петър Георгиев и доц. д-р Христо Пировски (от дясно наляво) разглеждат получените резултати от диагностиката.

За качествата на системата CATS
говори достатъчно пазарното присъствие на българската фирма производител Comp.A.C. с продадените от нея около 2000 подобни системи по целия свят. Нейният управител д-р Емил Арнаудов сподели, че продуктът й е най-качественият сред конкурентните аналози в други държави. Чрез преобразователи на налягане и сензори за отчитане на показатели за работата на двигателя могат да бъдат диагностицирани характерни неизправности в съвременните корабни дизелови двигатели, имащи пряко отношение към разхода на гориво, отделяне на вредни емисии в атмосферата, както и към повишаване енергийната ефективност на корабната енергетична уредба.

Компютъризираната система за диагностика на корабни дизелови двигатели.

Системата CATS дава възможности и за по-добро планиране на ремонтните дейности на корабните двигатели, свързани с износване на гориворазпръсквачи, клапани, плужерни двойки на горивни помпи и т.н.

„С подобна измервателна апаратура са съоръжени всички съвременни кораби и корабният механик трябва да я познава” – сподели ръководител катедра „Корабни машини и механизми” доц. д-р инж. Ирина Костова. Планира се диагностичната апаратура да бъде използвана и при работата на докторанти по различни проекти за изследване параметрите на двигатели на кораби в експлоатация.

Усвояването на компютъризираната система за диагностика на корабни дизелови двигатели ще допринесе за професионалното и научно израстване на младите научни работници и дипломанти на катедра „Корабни машини и механизми”. Така те ще стават все по-търсени инженери специалисти и в корабоплаването, и в промишлеността.

 

Николай ЖЕКОВ