На 19.01.2021 г. в Технически университет – Варна се проведе работна среща между представители на ръководството на висшето училище и г-н Андреа Лодоло – Изпълнителен директор на SEABLEY. На срещата присъстваха ректора на ТУ-Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, доц. д-р инж. Кирил Киров – заместник- ректор "Академичен състав и координация", Флотилен Адмирал (от р.) Коста Андреев и к.д.п. Андрей Станев- експерт към Морски квалификационен център (МКЦ).

Като част от плана за развитие на морските специалности и технологии в университета, в процеса на разговорите беше представена платформата на SEABLY като една технологична алтернатива, която успешно може да бъде използвана като допълнение към дисциплините, изучавани в морските специалности. SEABLY първоначално е била създадена от Шведската Асоциация на Корабособствениците като начин да се инвестира в технологичното развитие на бранша и в отговор на растящите изисквания и стандарти към морските кадри в световен мащаб. Към днешна дата SEABLY предлага широка гама от одобрени от морските администрации курсове за STCW, обучения, изисквани от законодателството, въвеждащи курсове и др.

В подкрепа на установената практика да разкрива за кадрите и морския бранш нови възможности, повишаващи конкурентоспособността, Ръководството на Технически университет – Варна работи активно по различни направления, които още повече ще повишат атрактивността на морските специалности в Технически университет – Варна. В тази връзка, както и все по- трайното установяване на дистанционна форма на обучение, между ТУ-Варна и ръководството на SEABLY, бе подписан Меморандум за разбирателство и  сътрудничество. Очаква се в близко бъдеще да се подпише и двустранно споразумение, което да регламентира сътрудничеството и бъдещата съвместна дейност в посока инвестиране в технологични решения  по отношение на обучителния процес.