По случай Европейския ден на морето, в Технически университет- Варна, със съдействието на Регионален академичен център, на който ТУ-Варна е член, беше организирано посещение на група ученици от 10-ти и 11-ти клас на Професионална гимназия по електротехника и Професионална техническа гимназия - Варна, с цел запознаването им с морските специалности, обучението и базата, които университетът предлага.Гостуването беше организирано от отдел „Кандидатстудентски прием“ в тясно сътрудничество с Морски квалификационен център при ТУ-Варна в лицето на к.д.п. Петър Гембешев- ръководител на МКЦ, к.д.п. Андрей Станев- експерт Морски технологии. В качеството на домакин на срещата активно участваха и ръководителите на катедра „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища“ - проф. д-р инж. Чавдар Александров и катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми“ - доц. д-р инж. Христо Пировски, а също и доц. д-р инж. Божидар Николов Дяков. В рамките на събитието учениците получиха информация за възможностите, които университета дава, както и бяха запознати с особеностите и перспективите на т. нар. „морски“ професии. Бяха направени и практически демонстрации на тренажорите и материалната база, които предизвикаха най-голям интерес у средношколците.