Днес, на празника на славянската писменост и култура – 24 май, ректорите на Технически университет - Варна и Одески национален аграрен университет подписаха меморандум за сътрудничество и поставиха началото на разговорите за предстоящото стартиране на съвместна магистърска програма в областта на мениджмънта. На срещата, проведена в сградата на ТУ – Варна, присъстваха – ректорът на Одеския национален аграрен университет – проф.д-р Михаил Брошков,    проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор на ТУ - Варна, доц. д-р инж. Мария Маринова - зам. ректор УД, доц. д-р инж. Кирил Киров - зам. ректор АСК, доц. д-р Светлана Лесидренска - декан на Машинно - технологичен факултет и доц. д-р Сийка Демирова - Ръководител на катедра "Индустриален мениджмънт".
Предмет на обсъждането бе започналата през април подготвителна работа между катедрите по мениджмънт в двата университета, за създаването на съвместна магистърска програма.
Проф. Брошков подчерта историческите корени на близостта на двата народа и интереса от страна на украинските младежи и техните родители към обучение в морската столица на България – Варна. Изборът на ТУ – Варна, като партньор в развитието на тази идея не е случаен – колегите от Одеса са запознати с успехите на ТУ – Варна и неговия авторитет като европейски образователен, научен и иновационен център. От своя страна ректорът на ТУ – Варна – проф. Вълчев изрази желанието и готовността на академичния състав да извършва съвместна образователна и научна дейност с колегите от одеския университет.
Двете страни одобриха извършената подготвителна работа до тук и обсъдиха особеностите на процедурите по откриването на такъв тип образователни програми в законодателството на Р България и Украйна, с които трябва да се съобразят. Одобрен бе и план – график за довеждане на този проект до успешен край.