На тържествена церемония във Фестивален и конгресен център – Варна, инж. Димитър Димитров – собственик и мениджър на фирма „АРДЕС Информационни технологии“ ЕООД, бе удостоен от ректора на ТУ – Варна – проф.д-р инж. Венцислав Вълчев с почетното научно звание „Доктор хонорис – кауза“.

Инж. Димитров е възпитаник на университета, завършил с отличие специалност „Компютърни системи и технологии“. Понастоящем е член на Съвета на настоятелите и на Академичния съвет на ТУ – Варна и като представител на бизнеса, реализирал се много успешно, дава много рационални предложения за усъвършенстване дейността на университета.  

Инж. Димитър Димитров активно се включва в множество инициативи на академичната общност и има съществен принос за изграждането и модернизирането на образователната инфраструктура на университета. С негово дарение бе оборудвана лаборатория по киберсигурност, осигуряваща обучението в новата магистърска програма, стартирала през 2020г.

В своята оригинална публична лекция пред академичната общност на ТУ – Варна, инж. Димитров провокира аудиторията с поставената от него висока цел за развитието на университета – През 2031г. Технически университет – Варна да стане номер едно в Европа. Той набеляза и основните пътища и инструменти, посредством които тази мечта може да се превърне в реалност.