Възможностите за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството между Технически университет – Варна и Siemens бяха обсъдени по време на среща между ръководството на висшето учебно заведение и представители на германския концерн, които бяха на посещение във Варна. От страна на Siemens делегацията включваше г-н Себастиан Израел, ръководител на VM Automotive Австрия,  г-н Волфганг Кьоних, консултант  решения за автоматизация в автомобилостроенето - Линц, г-н Петер Гал, ръководител бизнес администрация в същото бизнес звено,  г-н Бьорн Харт, технически мениджър,  г-н Теодор Маринов, ръководител на направление Дигитални индустрии на Siemens България, г-жа Ивелина Трифонова, ръководител бизнес администрация на направлението  и г-н Николай Архипов, ръководител на инженерния център на Siemens във Варна.
Гостите бяха посрещнати от Ректора на Технически университет – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев и част от ръководния екип, сред които проф. д-р инж. Тодор Ганчев, Зам. ректор Научна Дейност и доц. д-р инж. Мария Маринова, Зам. ректор Учебна Дейност. На срещата присъстваха също проф. д-р инж. Бохос Апрахамян, Декан на Електротехнически Факултет и ръководителите на профилиращите катедри Компютърни науки и технологии, Софтуерни и интернет технологии, Автоматизация на производството, доц. Христо Вълчанов, доц. Виолета Божикова и доц. Никола Николов.
Основен акцент на срещата бе върху бързо развиващите се технологии, които изискват квалифицирани кадри, удовлетворяващи новите стандарти на пазара на труда. В резултат от проведените разговори двете страни се съгласиха да работят за разширяване на сътрудничество в областта на автоматизацията, IT технологиите, изкуствения интелект и иновационните технологии.   Бяха постигнати конкретни договорености за провеждане на стажантски програми за възпитаници на ТУ-Варна в инженерния хъб на Siemens, осигуряване на стипендии за студенти с високи резултати, съвместна работа по проекти, участие на специалисти от Siemens в разработване на новите бакалавърски програми на ТУ Варна Изкуствен Интелект и Киберсигурност и други.


През годините Технически университет - Варна  и Siemens България развиват плодотворно сътрудничество в областта на автоматизацията. Създадена е съвместна магистърска програма „Siemens PLC технологии за управление“, доставено е оборудване на Siemens за учебни цели и др. Гостите подчертаха, че и към момента над 60% от служителите  във варненския хъб на Siemens са възпитаници на Технически университет-Варна.
С  активната подкрепа на Siemens България, Технически университет-Варна ще подобрява възможностите за съвместни обучения в среда на един адаптиран към иновативното обучение университет, с цел създаване на инженери, които са добре подготвени за успешна реализация в индустрията.
В заключение, двете страни изразиха заинтересованост да се поддържа по-тясна връзка между бизнес и образование, което е важен компонент от Технологията на Успеха!