На 23.07.2021г. гости на Технически Университет Варна бяха г-н Михаил Петров, главен изпълнителен директор на  SCHWARZ  IT България  и г-н Петър Донев, представител на Multimedia Workshop. Г-н М. Петров запозна накратко Ректора на ТУ – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев и зам. Ректора по УД,  доц. Мария Маринова с дейността на компанията.

Mлади IT специалисти от ТУ Варна започват във Schwarz IT при атрактивни заплати от 2300 лева за стартови позиции и 7900 за старши специалисти, обявиха от SCHWARZ IT България при представяне отличните възможности за работа компанията.

Schwarz Group е водеща международна търговска компания с над 500 000 служители по целия свят и над 12 900 магазина в повече от 30 страни. Тя включва две от най-мащабните вериги за търговия на дребно Lidl и Kaufland, като централата й се намира в Neckarsulm в северен Баден-Вюртемберг, Германия. Schwarz IT е технологичен партньор на цялата Schwarz Group. Включва 350 експерта от групата Schwarz, които отговарят  за избора и предоставянето на IT инфраструктура,  IT платформи, бизнес приложения и иновативни възможности за действие.

От своя страна домакините представиха образователното и научно портфолио на ТУ – Варна и стратегията си за развитие като  образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят.

Основен акцент на срещата бе намирането на обща платформа за бъдещо сътрудничество в областта на новите технологии и възможността за реално партньорство в сферата на образованието и научните изследвания.   Бяха постигнати конкретни договорености за провеждане на стажантски програми за студентите от ТУ-Варна и подпомагане на дейностите по подготовка на кадри в областта на изкуствения интелект и електрическия транспорт.

Първите конкретни съвместни дейности ще бъдат включване на водещи експерти от Schwarz IT България в разработване на новите бакалавърски програми на ТУ Варна:

  • Изкуствен Интелект;
  • Киберсигурност;
  • Интелигентни Транспортни Системи,
    както и разгръщане на възможностите за:
  • Стажантски програми на студенти от ТУ Варна в Schwarz IT България,
  • Стипендии за изявени студенти от ТУ Варна с потенциална заетост в компанията.

Главният изпълнителен директор на SCHWARZ  IT България г-н Михаил Петров и Ректорът на ТУ – Варна подписаха Меморандум за сътрудничество, с който се поставиха основите на едно ползотворно партньорство с реален план за съвместна дейност за обединяване на научния и образователния потенциал на Университета с индустрията и бизнеса.