Активното сътрудничество между Сименс ООД и Технически Университет - Варна създава нови възможности за професионално развитие и кариерна реализация на студентите и докторантите обучавани в  областта на ИТ-технологиите, Автоматиката и Електрониката.

В тази връзка ТУ-Варна и Сименс ООД организират серия от нови инициативи, която позволява активно участие на специалисти от Сименс ООД при разработване на:

новите бакалавърски специалности на ТУ Варна:

  • Интелигентни транспортни системи;
  • Изкуствен интелект;
  • Киберсигурност.

новите магистърски специалности на ТУ Варна:

  • Smart Cities;
  • Интелигентно производство на електрическа енергия;
  • Интелигентни системи за дома, офиса и медицината.

Освен съгласуването на учебните планове, специалисти от Сименс ООД ще участват и при съставяне на учебните програми по специализираните дисциплини в областта на автоматиката и технологиите, и съответно при преподаването във високо-специализираните академични курсове. Презентации на специалисти от фирмата относно важни технологични развития и скорошни иновации ще предоставят допълнителни възможности за подобряване на информираността и професионалната квалификация на студенти и докторанти.

Сименс ООД предвижда за студенти и докторанти на ТУ Варна:

  • отпускане на стипендии;
  • възможност за провеждане на летни практики, стажове и менторства за студенти, които да се провеждат във Варненския хъб на компанията;
  • възможности за до-обучение на кадрите след ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ чрез квалификационните програми на фирмата.

И към момента над 60% от служителите във Варненския хъб на Сименс ООД са възпитаници на ТУ-Варна, което несъмнено е предпоставка за разширяване на взаимодействието и ползотворното сътрудничество.

Привлекателността на възможността за постъпване на работа в Сименс ООД се дължи както на високото заплащане, което следва тенденциите на пазара на труда, така и на създадените условия за усвояване на нови знания и умения, които са предпоставка за успешна кариерна реализация на завършилите студенти на ТУ Варна.