Университетската библиотека на Технически университет – Варна вече предлага на своите студенти, докторанти и преподаватели най-новите заглавия на едни от най-известните чуждестранни издателства като Springer, De Gruter, Oxford University Press и др.

Заглавията са издание 2021 година и са в областта на компютърните науки и технологии, корабни машини и механизми, корабостроене и корабоводене/навигация.

През месец септември очакваме още много заглавия, които са в печат.

Кориците, съдържанията и въведенията на всички книги на английски език можете да откриете на сайта на Библиотека на ТУ – Варна в опцията LIBRARY.