Технически Университет Варна разкрива нови места за най-търсената IT специалност „Софтуерни и интернет технологии”. Новите бройки за държавна поръчка са в резултат на нарасналия авторитет и най-високата акредитационна оценка на ТУ Варна.

Специалност „Софтуерни и интернет технологии“ за ОКС „Бакалавър“ е създадена през 2016 г. за да отговори на концепцията на Министерския съвет на Р България за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти. ТУ Варна като един от водещите университети в професионално направление „5.3 Комуникационна и Компютърна Техника” получи допълнителни бройки за спец. СИТ.

В партньорство с водещи софтуерни фирми, Siemens България, KBC група, SCHWARZ IT България, IT клъстер Варна; катедра СИТ редовно обновява своя уникален за България учебен план, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на обучаващите се студенти. Учебните програми се осъвременяват както на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, така и следвайки текущите академични програми на водещи световни университети, както и най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини).

Катедрата захранва със специалисти много софтуерни фирми, както в региона, така и страната и чужбина. Голяма част от студентите от спец. СИТ започват работа в софтуерни фирми на високи позиции като разработчици и тестващи софтуер специалисти още преди да са се дипломирали. Причините от една страна са съобразения с изискванията на пазара учебен план по който се подготвят младите хора, а от друга - „гладът” за софтуер и постоянният недостиг на софтуерни специалисти. Данните сочат, че този проблем е налице в над 60 на сто от софтуерните фирми, независимо от високото заплащане в IT сектора.

Високото качество на обучение на студентите от СИТ се доказва и от призовите места, които те заемат в националните олимпиади, където те неизменно печелят освен в отборното класиране, така и като индивидуални участници. Благодарение на студентите от СИТ, ТУ-Варна спечели I-во място в отборното класиране и първо място в  класирането по университети на Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ), 2021г.

В обучението на студентите се включват активно и водещи специалисти от успешни IT компании. Редица учебни курсове в специалност СИТ са водени доминантно от специалисти от софтуерни фирми, специализиращата практика след 6-ти семестър се провежда изцяло в реална работна среда.

Специални възможности за професионално развитие и кариерна реализация на студентите от спец. СИТ се осигуряват на база на  установените контакти на ТУ Варна със Сименс ООД, SCHWARZ IT България, IT Клъстер и др.  Млади IT специалисти от ТУ Варна започват във Schwarz IT при атрактивни заплати от 2300 лева за стартови позиции и 7900 за старши специалисти, обявиха от SCHWARZ IT България при представяне отличните възможности за работа компанията.