Със спечелването на проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation) проект по програмата ERASMUS + заедно с водещи университети и институции от Румъния, Латвия, Хърватия , както и водещите компании в морските симулации Konsgberg и Wartsila  - ще се разработва виртуална класна стая, предназначена за морско образование, в която ще могат да се използват морски симулатори. Самото обучение и курсове ще се въведат изцяло във виртуална среда, включително с използването на виртуални каски. Цели се и голяма част от лекциите и видеоматериалите да могат да се ползват, така че образованието да остане под наблюдението на ИА"МА", с което да се подобри в значителна степен нивото на онлайн образованието с помощта  на последните технологии вкл.  дистанционно самообучение по модулните курсове на ИМО с одобрена платформа от ИА"МА".
Иновативни технологии на ръба на на утрешния ден, с което ще се стимулира креативното мислене на студентите - важно за специалистите излизащи от специалности „Koрабни машини и механизми", „Навигация" и „Eлектрообзавеждане на кораба".

DERIN