Новите предизвикателства на преходът на икономиката ни към дигитална трансформация обединиха усилията на ТУ – Варна и ИТ сектора в региона в реализирането на съвместна дългосрочна програма за изграждането на качествени и конкурентоспособни ИТ специалисти с динамичен компетентностен профил.  

На проведена работна среща участваха проф. Венцислав Вълчев, Ректор на ТУ Варна, инж. Емил Цанков, Председател на Управителния съвет на ИКТ клъстер Варна, инж. Димитър Димитров - собственик и управител на АРДЕС.БГ, други представители на ТУ Варна.

Участниците в срещата подчертаха, че на пазара на труда се очертава тенденцията на значителен ръст на търсенето на кадри с висока ИТ квалификация в дългосрочна перспектива.  Това налага преразглеждането на подходите на обучение и трансформиране на образователните модели.

Ключова задача пред образованието в ИТ сектора е създаването на учебно съдържание, отговарящо на изискванията на динамично променящия се пазар на труда и потребностите на човека, съкращаването на разходите посредством използването на цифровите технологии.

Първа стъпка в реализацията на тази амбициозна програма е предстоящата през месец септември кръгла маса на тема "Техническият университет и ИТ бизнеса във Варна - заедно създават професии на бъдещето".

Основни аспекти, които ще се обсъждат, са:

  • Новите поколения и новите технологии - предизвикателство за университетите и бизнеса;
  • Профил на новите професии в ИТ сектора през следващото десетилетие; 
  • ТУ - Варна и ИТ бизнеса заедно създават програмите и обучават кадрите за новото десетилетие.