На 17.09.2021 г.  Технически университет – Варна и KBC Груп  – България подписаха споразумение за дългосрочно партньорство, обхващащо тематики от сферата на обучението, обмена на кадри, научно приложни проекти и развойни дейности в ИТ сектора.

Варненското подразделение на KBC бе представено от г-н Христо Керацов – Domain Manager, KBC Shared Service Center, г-н Ивайло Ламбрев – Risk Manager, KBC Shared Service & Digital Development Center, г-н Свилен Видев – Delivery Manager, KBC Digital Development Center, г-ца Нина Гаджева – Learning Partner III, KBC Shared Service Center, и д-р Захари Барбов – ICT Knowledge Manager, KBC Digital Development Center.

Центърът за дигитални технологии, Digital Development Center, е новото подразделение на KBC Груп, една от водещите финансови институции в Европа, вече позната в България от 2019г. със Споделения център за услуги - Shared Service Center -във Варна. Гостите от KBC бяха приети от ръководството на университета.

                Професор Венцислав Вълчев, Ректор, приветства KBC Груп с избора на ТУ–Варна като партньор за сътрудничество и представи накратко факти за напредъка на университета и професионалното направление „Комуникационна и Компютърна Техника“ – понастоящем ТУ-Варна е университетът в България приемащ годишно най-голям брой студенти в областта на IT технологиите. Професор Тодор Ганчев, Зам. Ректор НД, запозна гостите с разнообразните възможности за партньорство с KBC, в това число, съвместни научноизследователски и развойни проекти, обмен на кадри и обучение на студенти.

Гостите бяха запознати с две от новите бакалавърски програми ТУ-Варна: по „Изкуствен Интелект“ и по „Киберсигурност“. Обучения по тези специалности вече се провеждат за студенти в ОКС „Магистър“.

Гостите представиха предмета на дейност на подразделението на KBC Груп във Варна,  което наброява повече от 400 специалиста и подчертаха, че се очаква още по-голямо разрастване. Подразделението реализира разнообразни проекти с насоченост от административни до IT услуги за банково-застрахователните дружества в Европейски мащаби.  

В хода на срещата, представителите на KBC изразиха виждането си за необходимостта от допълване квалификацията на студентите със специфични знания и умения, които са особено важни за реализацията на IT кадрите във финансовата индустрия. KBC Digital Development Center разчита на ТУ-Варна, за набавянето на нови кадри в областта на IT. Необходими са мотивирани млади хора, готови да се включат в разработката на текущите проекти на компанията, които изискват прилагане на специфичен модел за разработка на софтуера и използват разнообразни програмни езици и технологии, в това число C#, JavaScript, Bootstrap, CSS, HTML, Cobol и др.

ТУ-Варна и KBC договориха следните предстоящи дейности:

  • съгласуване на новите учебни планове и учебни програми;
  • участие на специалисти от бизнеса при изнасяне на лекционни курсове, подпомагане на практическо обучение на студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“,
  • съвместна организация на стажантски програми, хакатони, и обучения.

В началото на новата академична година ще се проведе среща между студенти от ТУ-Варна и представители на KBC за да бъдат разяснени възможностите за кариерно развитие на студентите от професионално направление „Комуникационна и Компютърна Техника“.