В началото на месец август, Технически Университет – Варна (ТУ – Варна) и Джуниър Ачийвмънт България (JA България) сключиха Меморандум за Сътрудничество. Документът бе подписан от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ – Варна и Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

Основни направления на партньорството са насърчаването и подпомагането на обучението на студенти (бакалаври, магистри и докторанти) и преподаватели в областта на предприемачеството и иновациите, чрез реализиране на учебни дисциплини в посочените области, както и чрез включването им в организираната от JA България пре-акселераторска програма Beyond (www.beyondaccelerate.com).

Beyond е най-новата програма на JA Bulgaria и дъщерната й компания The Edge: R&BD, приложена за първи път през академичната 2019 – 2020 година. Програмата е насочена към студенти – с фокус върху по-високите академични нива, млади специалисти и преподаватели, които искат да работят по създаването и развитието на технологични стартиращи компании в три тематични области: (i) дигитални иновации в медицината и здравеопазването; (ii) “умни” градове и градска мобилност; и (iii) суровини и кръгова икономика.

ТУ Варна развива нови бакалавърски и магистърски програми в тези направления, което е отлична основа за сътрудничеството и в рамките на Beyond.

ТУ Варна обучава в спец. Технологично предприемачество и Иновации, ОКС Бакалавър, има и успехи в проекти с такава тематика. В университета функционира Център по предприемачество, провеждат се обучения. ТУ Варна е в основата на Варненския цифров иновационен хъб.

Като част от договореностите по Споразумението, ТУ и JA България – Варна ще разработват и изпълняват съвместни международни проекти и програми в сферта на образованието, науката и иновациите с цел модернизация на висшето образование и подкрепа на конкурентостта на икономиката през smart специализация и иновативни бизнес модели. Конкретните направления на сътрудничеството са:

  1. дигитални решения и иновации в здравеопазването и медицината;
  2. градска мобилност и умни градове;
  3. кръгова икономика.

Като водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование, JA България работи активно за развитието на предприемаческата екосистема в страната и региона и свързването й с Европейската мрежа от партньори, с цел представяне и обмен на добри практики.  JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.