От 30 СЕПТИМВРИ до 2 ОКТОМВРИ 2021 г. на територията на ТУ-Варна се проведе Международната Конференция „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“2021, ONLINE

ICAI’21 – International Conference Automatics and Informatics 2021

Конференцията е с над 50 годишна история. Тя традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България по време на дните на Джон Атанасов, в началото на октомври.

За втора поредна година Техническия университет-Варна я организира съвместно със Съюзът по Автоматика и информатика “Джон Атанасов“ и с Българската секция на IEEE.

Международната конференция беше открита с поздравителен адрес от Президента на Република България – Румен Радев, към участниците в конференцията. Официалното приветствие прочете проф. К. Бошнаков в превод на английски език.

Приветствие и поздравление към участниците поднесе и Ректорът на ТУ-Варна - проф. Венцислав Вълчев, в качеството на домакин на международното събитие и член на Международния програмен комитет (МПК) на конференцията.

Председателят на Съюза по Автоматика и информатика - проф. Коста Бошнаков, също поздрави участниците и благодари на Ректора на ТУ-Варна за оказаното съдействие при организацията на конференцията.

След официалното откриване, започна пленарната сесия с доклад на д‑р Артур Кордон, който се включи от USA.

За участие в конференцията постъпиха 162 научни доклада. След прецизно рецензиране, осъществено от общо 101 рецензенти и извършена проверка „crosscheck“, бяха приети и представени на конференцията 111 доклада. Всички приети доклади ще бъдат публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS.

Автори на докладите са учени и изследователи от България, USA, Русия, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Турция, Ирландия, Словакия, Казахстан и Азербайджан.

Участниците са представители на 4 института на БАН, на 14 български и 18 чуждестранни университета между които: Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia; Sobolev Institute of Mathematics, Russia; ITMO University, Russia; Nanjing University of Science and Technology, China; North China University of Science and Technology, China; Lille University, China; University of Limerick, Ireland; Trakya University, Turkey; TOBB University of Economics and Technology, Turkey; Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan; Azerbaijan State Scientific-Research Institute for Labor Protection and Occupational Safety, Azerbaijan; State Examination Center of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan; National Tsing Hua University, Taiwan; Tehnical University Kosice, Slovakia; University of Tasmania, Australia; Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan; Robert Bosch, India; Smart Infomanagement & Consulting Germany, Germany.

Подадени са 32 доклада от представители на ТУ-Варна, от които са приети 26.

Провеждането на конференцията бе организирано изцяло онлайн, като за целта беше използвана платформата MS Teams на ТУ-Варна.

Поздравления за перфектната организация изказаха: акад. Минчо Хаджийски – Председател на МПК; акад. Васил Сгурев – Почетен председател на МПК; проф. Коста Бошнаков – Председател на САИ и много други учени от страната и чужбина.

Конференцията беше официално закрита от проф. Коста Бошнаков – Председател на САИ и доц. Валентина Маркова – Председател на IEEE България.

Национален организационен комитет на ICAI’21:

Председател: доц. Никола Николов – ТУ-Варна
Зам. Председатели:
доц. Валентина Маркова – ТУ-Варна;
доц. Христо Вълчанов – ТУ-Варна;
доц. Мариела Александрова – ТУ-Варна;
доц. Станимир Йорданов – ТУ-Габрово.
Координатор: д-р Живко Жеков – ТУ-Варна.
Членове:
доц. Веско Узунов – ТУ-Варна;
доц. Ивайло Пенев – ТУ-Варна;
д-р Диан Джибаров – ТУ-Варна;
ас. Иван Григоров – ТУ-Варна.
Секретар: Евгения Димитрова – САИ.