Д-р Артур Кордон e експерт с богат опит в разработването на нови технологии, базирани на изкуствен интелект и тяхното прилагане в бизнеса на големи световни корпорации като Dow Chemical, Georgia Pacific и Steelcase. Той е бил преподавател в Университета на Делауеър, САЩ и ръководител на НИРД в изследователските лаборатории на Dow Chemical. В момента е изпълнителен директор на Kordon Consulting LL и работи усилено в областта на внедряване на изкуствения интелект в промишлеността.

В началото на м. Октомври 2021г., ръководството на ТУ-Варна се споразумя с д-р Артур Кордон за съвместно дългосрочно сътрудничество. Студенти и докторанти от ТУ Варна ще имат възможност да почерпят от този уникален професионален опит на д-р Кордон. Инициатива е част от мерките в подкрепа на стремежа на ТУ Варна да се утвърди като лидер в обучението на кадри в областта на Изкуствения интелект.

В началото на м. Ноември, д-р Кордон ще изнесе лекция пред академичната общност относно новите тенденции при използване на AI в индустрията.