Катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ на Технически университет – Варна организира кръгла маса на тема „Машиностроенето в България – настояще и бъдеще“, на която държавно управление, образование и бизнес поставиха началото на ново измерение в мирогледа за машиностроене, като част от честванията на Деня на машиностроителя.

Машиностроенето е в основата на много други индустрии и браншове. Представата за него обаче е остаряла и много погрешна. Това води до слаб интерес от страна на младите хора към машиностроенето като потенциална кариера. Нужни са активни съвместни действия между държавата, учебните заведения и бизнеса, за да могат младите хора да бъдат запознати с модерните възможности, които предлага този сектор и да бъдат привлечени от него.

            Дискусията протече при изключително голям интерес, като участие взеха Красимир Киряков – Заместник Министър на икономиката, проф. Генка Петрова – Ташкова – Заместник министър на образованието, а срещата бе открита от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – Ректор на ТУ – Варна и доц. д-р инж. Таня Аврамова – ръководител на кат. ТМММ и основен организатор на кръглата маса.

            Поради извънредната Covid обстановка срещата протече хибридно – присъствено и онлайн, като участие взеха повече от 30 фирми – представители на крупния машиностроителен бранш в България.

            Основни акценти в срещата бяха мотивацията на младите хора и остарялото разбиране за машиностроителната индустрия, която отдавна вече е излязла от рамката на тежката металургия и остарелите машини. Липсва разбирането за високото ниво на модернизация, интелигентни машини и автоматизация. Недостатъчното ниво на информираност и правилно разбиране у широката общественост, в комбинация с липсата на насочваща реклама и липсата на конструктивна комуникация между университетите и бизнес организациите в машиностроителния бранш, стоят в основата на отлива на кадри, както във висшето образование, така и на специалисти в бизнеса. Всички участници в дискусията се обединиха около инициативата специалностите от ПН „Машинно инженерство“ да бъдат включени в регистрите като защитени специалности с високо ниво на търсене на пазара на труда, а студентите в тях да бъдат освободени от заплащане на семестриални такси.

Кръглата маса „Машиностроенето в България – настояще и бъдеще“ постави началото на дългосрочно партньорство между държава, университет и бизнес, в което фирмите са отворени за съдействие в обучителния процес, осигуряването на практики, стажове и съвместни стипендиантски програми. А от страна на държавата, проф. Генка Петрова – Ташкова – Заместник министър на образованието, също отбелязва, че страната има голяма потребност от машиностроене и ще работи активно с работодателите, за да могат всички да са си взаимно полезни и да се повиши качеството на образованието и то да е полезно на бизнеса.

Всички препоръки и идеи от кръглата маса ще бъдат обобщени в общ протокол. Той ще бъде внесен в съответните институции, за да се продължи с привеждането им към реалната практика. Целта на всички е обща – българското машиностроене да се развива все по-добре и да привлича инвестиции на световно ниво, както и повече млади хора да избират да се обучават и да работят в страната, обобщи доц. д-р инж. Таня Аврамова, ръководител на катедрата – организатор на кръглата маса.