Инж. Калин Николов, докторант в Технически университет – Варна

 

Проект: Приложение на електротехнологични методи за управление производството на водород и водородни производни

Инж. Тодор Тонев, докторант в ТУ – Варна, Председател на Черноморски Енергиен Клъстер, Главен експерт към Асоциация на Български Черноморски общини

 

Проект: Енергиен мениджмънт в малък енергиен кооператив

 

За  участие  в програмата „Предприемачи в науката 2021“ на фондация Karoll, жури утвърди 13 кандидата, сред които и двама докторанти на ТУ – Варна:  инж. Калин Николов и инж. Тодор Тонев Те са докторанти в докторска програма „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ към катедра „ЕТЕТ“. Кандидатствали са с идеите  си и са били одобрени.

Програмата е свързана с обучение и изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа чрез бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

След преминаване на обучение на колегите ни им  предстои да се явят на конкурс, на който трябва да защитят идеята си. Спечелилият първо място получава и  наградата на фондацията.

Нека им пожелаем УСПЕХ!

https://karollknowledge.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be/