Една от най-големите и проспериращи технологични компании в Европа – немската „Infineon“, е най-новият партньор на Техническия университет – Варна. Тя е един от 10-те световни лидери в производството и приложението на полупроводници, с интерес към иновациите, ефективното управление на енергията, мобилността и комуникациите. Мото на компанията е „Ние свързваме цифровия свят с реалния“.

С подчертан интерес към приложението и развитието на изкуствения интелект, „Infineon“ влага в научноизследователски проекти около 13 процента от годишните си приходи – за 2021 година това намира израз в 1700 нови патента и работеща международна мрежа от фирми, университети и научноизследователски институти. Общият интерес към иновациите  прави естествена и перспективна връзката на компанията с Технически университет – Варна.

Според ректора проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ТУ- Варна е лидер в научната и образователната дейност в областта на електрониката и микроелектрониката и това сътрудничество ще е полезно за развитието и на двете направления.

Очертават се комплект от инициативи, включително - научноизследователски и развойни европейски проекти. Именно по електроника и микроелектроника е докторантската програма с три годишни стипендии и широки възможности за работа с водещи учени и представители на бизнеса. Освен нея, в рамките на сътрудничеството са предвидени летни студентски стажове и специализации за млади преподаватели.

Съвместната работа на компанията и висшето училище се задълбочава и по европейската програма за финансиране на наука, иновации и образование Хоризонт „Европа“. Проф. д-р инж. Тодор Ганчев разкрива някои от аспектите по тази програма - в рамките на консорциум, координиран от Технически университет – Варна, в който партньори са университети от Гърция и Белгия, Infineon участва в подготовката на проект с работно заглавие Twinning-2022, насочен към прилагане на достиженията на изкуствения интелект. Проектът има за цел да ускори иновациите областта на електрониката и електротехнологиите. За да се осигури устойчивост в развиването на разработките му и в бъдеще, в него са предвидени множество възможности за повишаване на квалификацията на специалистите, както и за подготовка на млади научни работници и инженери по тази перспективна интердисциплинарна тематика.