На 03.12.2021 г. в ТУ-Варна  се проведе работна среща със Заместник ректора по международна дейност в Университет Улудаг – Бурса проф. д-р Бюлент Шенай. ТУ-Варна беше представляван от Директора на дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти”:  доц. д-р Павлина Наскова и Зухран Кадиева - експерт по Международен маркетинг и реклама.

По време на визитата бяха обсъдени въпроси  свързани със съвместната работа и сътрудничеството между двете висши учебни заведения през 2022 г.  В хода на разговорите  доц.  Наскова представи възможностите за обучение в ТУ-Варна, както и основните направления за работа по разработване на общи бакалавърски и магистърски програми. Срещата премина в позитивен и конструктивен дух, като участниците единодушно се обединиха около идеята за сформиране на работни групи по предприетата инициатива.