Уважаеми преподаватели, служители и студенти на ТУ - Варна,

         Благодарение на общите усилия и професионализъм на ръководството, академичния и административния персонал, ние се справихме успешно с нелеките предизвикателства на изминалата година и с гордост отчитаме една много успешна година:

 • Като генератор на иновации в региона и страната ТУВ създаде четири нови бакалавърски специалности за едни от най–перспективните и търсени професии в областта на дигиталните технологии и бизнеса: Изкуствен интелект, Киберсигурност, Строителен Мениджмънт, Автомобилна електроника, обучението по които ще стартира през 2022 г.
 • На 18.02.2021г. с решение на Акредитационния съвет към НАОА, ТУ – Варна получи заслужено високата оценка – 9.31 (от максимум 10) - признание за безспорния авторитет на нашия университет, с която ТУ – Варна се нарежда сред водещите университети в страната.
 • Разрасна се проектният капацитет на академичния състав – спечелени са и вече се изпълняват национални и международни проекти на стойност – над 3 млн.лв. за текущата година.
 • Резултат на доброто финансово управление са:
  • Значителният преходен остатък (няколко милиона лв.), даващ възможност за разгръщане на инвестиционната политика на ТУВ;
  • Чувствителното повишаване на работните заплати на академичния състав (30-60%);
  • Значителен ръст на ДМС на академичния състав за активна проектна, публикационна дейност и научно ръководство на докторанти.
 • Студентската активност допринесе за реализирането на призови места за ТУВ от участие на републикански олимпиади и състезания в различни научни области.

             Всичко това бе оценено от МОН с една от най – високите оценки на Ректора за изпълнение на Политиките на университетите, утвърдени от министъра на МОН - 97,25%!

               С гордост и усещането за добре свършена работа ние изпращаме 2021 г. и навлизаме уверено в юбилейната за ТУВ - 2022 г.! Адмирации и благодарност за приноса на академичния и административен състав и студентската общност на университета!

               Светли коледни и новогодишни празници!

               Бъдете здрави, щастливи и продължавайте със същата всеотдайност да допринасяте за успехите на нашия университет!

               Успешен старт на юбилейната 60 годишнина на ТУ – Варна!

Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев
Ректор на ТУ - Варна