Инж. Калин Николов, докторант в Технически университет – Варна

 

Проект: Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии

Инж. Тодор Тонев, докторант в ТУ – Варна, Председател на Черноморски Енергиен Клъстер, Главен експерт към Асоциация на Български Черноморски общини

Проект: Фотоволтаичен енергиен кооператив в многофамилни жилищни сгради

В изключително оспорваната надпревара тази година  бяха допуснати 13 проекта, разработени от представители на  университети в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Сред тях бяха и  двама докторанти по „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ към катедра „ЕТЕТ“ при ТУ – Варна:  инж. Калин Николов и инж. Тодор Тонев.

Конкурсът приключи с изключителен успех за представителите на ТУ – Варна. Инж. Калин Николов е един от двамата лауреати на престижната награда „Предприемач в науката за 2021г.“ на фондация Карол, а  заедно с инж. Тодор Тонев са и сред петте проекта, спечелили първите парични награди на конкурса на фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Успешен старт и реални резултати за 60-годишния юбилей на Технически Университет – Варна!

https://karollknowledge.bg/двама-са-носителите-на-наградата-пред/