На 5 януари 2022г. в ТУ – Варна се състоя работна среща на ръководството на университета, включително ректора проф. В. Вълчев, ръководството на Факултета по изчислителна техника и автоматизация с ръководството (г-н Емил Цанков) и представители на ИКТ клъстер – Варна. Срещата включваше няколко важни теми, сред които основна бе  тематиката за практическото обучение (стажове, практики, лабораторни занятия) на студентите в ТУВ.

Двете страни обсъдиха и договориха формите, в които фирмите от ИКТ клъстера ще участват активно в практическото обучение и специализиращите практики на студентите от ИТ специалностите (СИТ, КСТ, Изкуствен Интелект, Киберсигурност, ИКТ) в ТУ - Варна. Водещи специалисти от над 20 ИТ фирми ще предадат своите знания и опит на студентите.

Дискутирани бяха и възможностите за реализация на съвместни европейски проекти. Дискутирани бяха параметрите на участие на ИКТ клъстер - Варна в проект по програма „Тwinning“ на ЕС с координатор ТУ - Варна и бюджет от 1.5 млн. евро.

Разгледани бяха и възможностите за кариерно израстване на водещи специалисти от ИКТ клъстера в научната област.