За поредна година университетът заслужи място в престижната ранг-листа на най-добрите европейски университети за 2021 г. и е сред 13 български висши училища, които участват в класацията. Технически университет – Варна се нарежда на авторитетна позиция по показатели като:

  • висок процент на международни научни изследвания и професионални публикации
  • висок процент на дипломирани бакалаври и магистри за стандартен срок на обучение
  • висок процент на постдокторантски позиции
  • стратегически партньорства и осъществени практики на студенти
  • студентска международна мобилност

В изданието на класацията по различни професионални направления са оценени общо 1100 висши училища в Европа. Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за международни научни изследвания и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ТУ - Варна.

Академичното ръководство оценява приноса на студентите си, които допринесоха за високата международна оценка като взеха участие в проучването и оцениха придобития си опит в учебното заведение.  

Престижната рейтинговата система U-Multirank е световна класация на университетите и колежите в Европа, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Участието в класацията позволява да се демонстрира комплексното представяне на висшите училища и възможностите им за развиние. Подкрепя се от Европейския съюз и проучва мненията на над 100 000 студенти.