Технически университет – Варна открива конкурс за прием на редовни докторанти за академичната 2022/2023 г.  Бъдещите възпитаници могат да избират между 29 докторски програми и по време на процеса по придобиване на научната степен „доктор“ да получат:

  • специализирано обучение на световно ниво в избраното научно направление
  • работа по научни проекти в модерни лаборатории, създадени за спецификата на изследователските дейности
  • участие в национални и международни научни форуми
  • държавна стипендия, фиксирана в Закона за висшето образование
  • стипендия за обучение от Европейския университетски институт
  • допълнително материално стимулиране за научни публикации до 3 000 лв.
  • възможност за изграждане на академична кариера в Технически университет - Варна
  • включване в международни изследователски проекти и обмяна на опит с чуждестранни професионалисти от научните сфери
  • международни мобилности по програма Еразъм+
  • осигурено общежитие и субсидия за хранене

 

Срокът за подаване на документите е до 10 февруари 2022 г. За повече информация: 

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/