Виртуалните дни на отворени врати на ТУ-Варна ще се проведат за втори път в периода от 23 до 25 февруари 2022 г. Събитието има за цел да запознае всички кандидат-студенти с предлаганите бакалавърски специалности и да предостави контакт с бъдещите им преподаватели.

В хода на срещите всеки ще получи отговор на въпросите:

 • Какви умения може да придобие по време на своето обучение?
 • В каква професионална сфера може да се реализира?
 • Каква е материално-техническата база, която предлага ТУ-Варна?
 • Какви възможности предлага университета за обмен по програма Erasmus+?
 • Какви клубове по интереси, спортни активности и социални придобивки предлага университета?
 • Какви са условията за кандидатстване и прием?

Запознайте се с предлаганите специалности качени на сайта на университета, на линк: http://ksp.tu-varna.bg/

Избере виртуална среща, която Ви вълнува и се включете в деня и часа, обявен в графика!

График на срещите

23 февруари 2022 г.

10.00 – 12.00 часа  За достъп натиснете следния линк: http://edu-box.tu-varna.bg/login.aspx?meet=2375183446

 • Индустриален мениджмънт
 • Технологочно предприемачество и иновации
 • Машиностроителна Техника и Технологии (МТТ)
 • Агрономство
 • Компютъризирани Технологии в Машиностроенето
 • Производствен инженеринг
 • Транспортна техника и технологии (бакалавър и професионален бакалавър)
 • Автомобилна техника

13.30 – 15.30 часа  За достъп натиснете следния линк: http://edu-box.tu-varna.bg/login.aspx?meet=2039892677

 • Електроснабдяване и Електрообзавеждане
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Електротехника и електротехнологии
 • Електроенергетика
 • Социален мениджмънт

24 февруари 2022 г.

10.00 – 12.00 часа  За достъп натиснете следния линк: http://edu-box.tu-varna.bg/login.aspx?meet=2154662847
(Нови специалности)

 • Киберсигурност
 • Изкуствен интелект
 • Строителен мениджмънт
 • Интелигентни транспортни системи (Автомобилна електроника)

 

13.30 – 15.30 часа За достъп натиснете следния линк: http://edu-box.tu-varna.bg/login.aspx?meet=2453345863

 • Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи
 • Роботика и мехатроника
 • Електроника
 • Биомедицинска електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Софтуерни и Интернет технологии

25 февруари 2022 г.

10.00 – 12.00 часа За достъп натиснете следния линк: http://edu-box.tu-varna.bg/login.aspx?meet=2922265111

 • Инженерна екология
 • Защита на населението при бедствия и аварии
 • Индустриален дизайн
 • Топлотехника и инвестиционно проектиране
 • Корабостроене и морска техника
 • Логистика на водния транспорт

 

13.30 – 15.30 часа За достъп натиснете следния линк: http://edu-box.tu-varna.bg/login.aspx?meet=2211216833

 • Корабни машини и механизми
 • Корабоводене
 • Електрообзавеждане на кораба
 • Земеделска Техника и Технологии
 • Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства
 • Ремонт и експлоатация на транспортна техника