В годината на своя 60-годишен юбилей, Технически университет – Варна отчита потребностите на днешния ден, развива се непрестанно и добавя атрактивни специалности за бъдещето. В ранния кандидат-студентски прием се наблюдава голям интерес  към трите иновативни морски специалности: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“.

Обучението в трите морски специалности от регулирани професии се извършва по одобрени учебни плановe и програми от Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта и съобщенията на Република България. Учебните планове и програми са в пълно съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация (IMO):

  • IMO03 Officer in Charge of a Navigational Watch (спец. „Корабоводене“)
  • IMO 7.04 Officer in Charge of an Engineering Watch (спец. „Корабни машини и механизми”)
  • IMO 7.08 Electro-technical Officer (спец.„Електрообзавеждане на кораба”)

Морските специалности от регулирани професии в ТУ-Варна са с валидна акредитация  от „Национална агенция по оценяване и акредитация” и най-високи оценки за морски специалности в Република България и подлежат на ежегоден мониторинг и контрол от Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Качеството на подготовката за морските специалности е изрично сертифицирано от Bureau-Veritas и обучението завършва с държавен изпит по специалността и държавен изпит по английски език.

Квалификацията включва изучаването на фундаментални и специализирани дисциплини за съответната специалност, езиково обучение, разширено практическо обучение, учебна производствена практика и/или учебна плавателна практика по програма Еразъм+. В курса на обучение са включени курсове по допълнителна подготовка на морските лица в съответствие с конвенция STCW, свързани с безопасността, спасяването на море и изискванията при работа на борда на кораб за съответната специалност.

Завършилите морски специалности от регулирани професии на ТУ-Варна притежават комплексна теоретична, практическа и езикова подготовка и всички необходими сертификати по IMO за придобиване на правоспособност по инженерни и офицерски длъжности на борда на кораби от световния търговски, специализиран и пасажерски флот.