Във връзка с отбелязването на 60-годишния юбилей от основаването на Технически университет – Варна, академичното ръководство на университета организира национална кръгла маса на тема „Иновации и дигитализация – технологии на успеха“.

Събитието ще се състои на 16 май 2022 г., от 10:00 – 13:00 часа в конферентна зала „GOLDEN TULIP“ на хотел „GOLDEN TULIP VARNA“.

Официални гости на събитието ще бъдат Божидар Божанов, министър на електронното управление, академик НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, министър на образованието и науката г-н Петър Кирков, директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Министерството на електронното управление, Галина Дреновска, директор Дирекция висше образование към МОН, Ваня Стойнева, зам.-министър на МОН, ректори на ВУЗ и представители на бизнеса.

 Кръглата маса има за цел да сподели успехите и напредъка на ВУЗ по пътя към дигитализация на процесите в образованието и научноизследователската дейност, които са залог за успешно развитие на инженерните кадри и са основополагащи за създаването на високотехнологични и иновационни бизнеси в България. На събитието ще бъдат поканени представители на висши училища от цялата страна, както и на иновативни бизнеси, участващи активно при създаването на инженерни кадри.  Дискусиите по време на форума ще позволят да се прецизират приоритетите за развитие на дигитализацията и иновациите в Технически университет – Варна  и да се даде тласък за фокусирането върху най-важните и значими теми за бъдещето на обществото.

ПРОГРАМА .PDF