„Ден на отворените врати“ в една от водещите фирми в областта на кораборемонта и корабното машиностроене - МТГ “Делфин“-Варна се проведе на 28.04.2022 г. Специална покана беше отправена към студентите от машиностроителните и корабни специалности в ТУ-Варна. В събитието се включиха над 20 студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс на спец. „Машиностроителна техника и технологии“, „Компютъризирани технологии в машиностроенето“ и „Корабостроене и морска техника“, водени от доц. д-р Николай Атанасов и ас. Татяна Мечкарова.

Те се запознаха със структурата и организацията на производствената дейност във фирмата и предвождани от ръководните кадри на основните производствени цехове и звена, разгледаха на място съвременните машиностроителни технологии и уникалното оборудване, прилагани в производствения процес – за контрол и изпитване на използваните материали, за плазмено маркиране и разкрой на листов материал, за тандемно подфлюсово и МАГ-заваряване, за пространствено пластично деформиране и др.

Проведена беше и среща-разговор с членове на ръководството на фирмата. Беше подчертана непрекъснато нарастващата нужда от млади специалисти с машиностроително и корабостроително образование. Бяха представени различни възможности за провеждане на специализирани практики и стажове, както и за успешно, устойчиво и много добре заплатено кариерно развитие на млади машинни и корабостроителни инженери в структурите на МТГ Делфин-Варна.