На 28 Април 2022 г. се състоя работна среща между доц. д-р инж. Таня Аврамова – Ръководител катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ (ТМММ), гл. ас. д-р инж. Димка Василева – специалист в областта на металорежещите машини в катедра ТМММ и инж. Ваньо Палазов - управител на фирма ИНХОМ 98 ООД – гр. Варна, на която се договори възможност за студентите от специалности „Компютъризирани технологии в  машиностроенето“ (КТМ), „Производствен инженеринг“ (ПИ) и „Машиностроителна техника и технологии“ (МТТ) за провеждане на платени стажове през цялата година на територията на фирмата.

По време на срещата инж. Ваньо Палазов – дългогодишен партньор и приятел на катедра ТМММ споделя, че голяма част от екипа на фирма ИНХОМ 98 ООД, се състои от няколко поколения машинни инженери, всички възпитаници на ТУ-Варна. Стартирали като стажанти и впоследствие  станали част от неговия екип, машинните инженери, завършили в ТУ-Варна са гръбнака на фирмата, по думите на инж. Ваньо Палазов.

Добрата подготовка и активната работа на студентите от машиностроителните специалности на ТУ-Варна при провеждане на стажовете им във фирмата, провокират инж. Ваньо Палазов да отправи предложение на ТУ-Варна за платени практики през цялата година на студентите, обучаващи се в спец. КТМ, спец. ПИ и спец. МТТ на ТУ-Варна.

На срещата се постави начало на разговор, който предстои да бъде финализиран на следваща работна среща, за определяне рамките на програма за заплащане на семестриалните такси и осигуряване на стипендии от фирма ИНХОМ  98 ООД на студенти от специалностите КТМ, ПИ и МТТ в ТУ-Варна.