Студенти от Студентски съвет на ТУ-Варна, ръководени от доц. д-р Наскова от катедра „Растениевъдство“ отбелязаха Деня на земята 22 април като засадиха червен дъб, туя  и декоративни храсти в кампуса на университета.

Денят на земята е световен празник, отбелязван от над половин милиард хора. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.