Традиционното състезание, което се проведе на 29 април 2022 г. беше на тема „Съвременни технически аспекти на енергийната независимост на България“. Тази година то премина онлайн и беше съпътствано от организиран семинар за учители на тема: „Практическото обучение в областта на енергетиката в средното и висшето училище – проблеми, възможности и перспективи“.

Състезателите бяха разпределени в 4 секции. За всяка секция беше предвидена комисия от четири члена, която да изслуша презентациите, да зададе въпроси и да оцени и класира участниците.

Учениците заели призови места ще получат награди, а всички участници - сертификати за участие в състезанието или семинара на ученици и учители. Получените сертификати при определени условия дават възможност за предимство при кандидатстване за определени специалности в Технически университет - Варна.

Най-малките участници бяха шести клас и взеха престижното второ място в една от секциите. Общо в състезанието взеха участие 51 ученика и 35 учители – ръководители от 19 училища от цялата страна. От страна на ТУ-Варна се включиха 14 преподаватели. В семинара своето мнение и добри практики представиха 19 участници.

За поредна година интерес към състезанието имаше не само от професионални гимназии, а и от основни и средни училища. Комуникацията под формата на състезание между университета и училищата продължава да изважда на преден план доказателства, че българското училище успява да подготвя своите ученици за предизвикателствата на живота.