Екипът на университетската библиотека и Студентски съвет при ТУ-Варна поздравиха цялата академичната общност - преподаватели, докторанти и студенти за празника на библиотечните служители с откриване на изложбата „Слънцето -  поглед през моите очи“ на 11 май 2022 г.

Библиотеката при ТУ-Варна функционира от учебната 1963 г. и е най-голямата научно-техническа библиотека в Североизточна България. Разположена е на І етаж на Нов учебен корпус на площ от около 1400 м2. Фондът на библиотеката наброява около 200 000 тома – научна и учебна литература, периодика, електронни носители на информация и е на разположение на читателите в Заемна служба и в читалните зали. Университетската библиотека е свързанa с библиотеките на други университети в България и предоставя електронен достъп до каталози, електронни издания, междубиблиотечно заемане на книги.