В рамките на инициативата Дни на кариерата представители на фирма Сименс запознаха студентите на Технически университет – Варна с основни продукти, техни проекти, клиентите, с които работят, концепциите и възможностите за кариерно развитие като част от техния екип. На срещата на 18 май 2022 г. те разказаха повече за трите системи, с които работят: SIPLANT; SCADA и SIMOVЕ. Разясниха на студентите структурата на фирмата, споменаха имена на световни марки и раздадоха интерактивни материали с научна цел.

Събитието, организирано от отдел „Кариерен център“ на ТУ-Варна протече при огромен интерес на студентите към компанията. Бяха зададени различни въпроси и заявен интерес към отворените стажантски позиции за лятото, които бяха презентирани от лидера на новия HUB на Сименс във Варна.