Традиционната Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ 2022) с домакин Университетът за национално и световно стопанство се проведе на 14 май 2022 г. като в състезанието взеха участие 67 студенти от 13 висши учебни заведения. В отбора на Технически университет - Варна се включиха 5 студенти от различни специалности, всички от първи курс,  с ръководител на отбора доц. д-р Диана Кирилова Неделчева. От тях наградени бяха:

  1. Йордан Петров Връбчев     КСТ, 1к.  -златен медал
  2. Теодора Цветомирова Цонева ИКТ, 1к.  - златен медал
  3. Маргарита Анатолиева Стоянова КСТ, 1к. - бронзов медал
  4. Бойка Снежина Христова ЕЕ, 1к. - бронзов медал
  5. Таня Найденова Алексова КСТ, 1к.

Подготовката на студентите беше много интензивна и натоварена, но благодарение на тяхната мотивация, упоритост и целеустременост, успяха да постигнат отлични резултати на НСОМ 2022.

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно от висшите училища в България. От 2010 г. НСОМ се провежда с любезното съдействие на Министерството на образованието и науката. Дългогодишен спонсор на олимпиадата е Фондация "Еврика".