Сертификат за активност получи Пресияна Димитрова от петата международна лятна Академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), която се проведе от 9 до 11 юни в Скопие.

Събитието даде възможност за открит диалог между лекторите от Академията и над 50 студенти от български и северномакедонски университети, които получиха уникални познания за механизмите и логиката при взимане на политически решения. Бяха дискутирани теми като необходимите качества за успешни лидери, тяхната полезност за обществата и множеството предизвикателства, пред които се изправят днес.

Форумът позволи на студентите да задават въпроси и да черпят информация „от извора“ как е формирана историята на Западните балкани. Говорители като бившият премиер Владо Бучковски и премиерът на Република Северна Македония  (2016 – 2017 г.) Емил Димитриев анализираха историята на несъгласията между България и Северна Македония и възможния път те да се преодолеят.

В конференцията участваха и премиера в двете служебни правителства на България от 2021 г. Стефан Янев и Ива Митева, заместник-председател на 47-мо Народно събрание. Партньор в организирането на конференцията беше МСУ "Гаврило Романович Державин" Свети Николе от Северна Македония.