Проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам.-ректор на Технически университет – Варна гостува в предаването на Startup! на БНР - Радио Варна, на 13 юни 2022 г. В хода на разговора с домакина, г-жа Доротея Спасова, проф. Ганчев разказа за напредъка на ТУ – Варна в биоелектрониката, биомедицинските технологии, изкуствения интелект. Проф. Ганчев запозна аудиторията с работата на университета по спечелените за участие национални и европейски проекти, тяхното изпълнение и технологиите, които се създават в Научно-изследователската лаборатория по изкуствен интелект към настоящия момент.

Разговорът засегна темата за необходимостта от морални и социални ограничения при прилагането на изкуствения интелект и за международната мрежа на учените, създаващи технологии с изкуствен интелект, която цели регламентация в посока създаване на технологии, които са надеждни, предвидими, с гарантирана полза за човечеството и намаляване на риска от непредвидени ефекти и опасни последствия.