Перспективите за задълбочаване на съвместните дейности между Технически университет – Варна, фирма Lirex High Tech Ltd и един от водещите производители на решения в областта на информационната сигурност в света – Fortinet беше обсъдена на работна среща, която се състоя на 13 юни 2022 г. Представители на фирмите Лирекс Хай Тех – г-н Ангел Иванов, изпълнителен директор, г-жа Дияна Дуцева, регионален мениджър, г-ца Ирена Траянова, специалист по продажби и г-н Владимир Харизанов, регионален мениджър на Fortinet за България представиха концепция за широко дългосрочно взаимодействие пред Факултетния съвет на Факултета по Изчислителна техника и автоматика.

Презентирани бяха възможностите за въвеждане и реализиране на Fortinet Security Academy Program, предназначена за настоящи и бъдещи студенти. Тя осигурява перспектива за развитие на завършващите да се утвърдят като едни от най-качествените специалисти в областта на киберсигурността.

Основните предимства на програмата са възможността за безплатен достъп до виртуални устройства на производителя, лабораторни упражнения и безплатни ваучери за всички студенти, които желаят да се сертифицират по нивата от Fortinet NSE (Network Security Expert) - призната в индустрията като най-добрата обучителна програма за киберсигурност в света.

След срещата с преподавателите от ФИТА, фирмата Fortinet представи пред експертна група детайли за реализация на възможностите за взаимодействие. Експертната група в състав проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам.-ректор „Научна дейност“,  гл. ас. д-р Мартин Иванов, кат КТТ, инж. Георги Николов и инж, Николай Стоянов, представители на Информационен отдел на ТУ – Варна и г-н Алекс Орозов, представител на Студентски съвет, ще бъде в основата на взаимодействията планирани за  м. септември и м. октомври 2022 г.