Годишното заседание на Общото събрание на Технически университет – Варна се проведе на 17 юни 2022 г. в аудитория 114 М.

Проф. д-р инж. В. Вълчев, ректор, акцентира на основните успехи на университета, съобразно годишния отчет на ръководството:

 • Повишаване на работните заплати на акдемичния състав и служителите, с тенденция средната месечна брутна заплата да достигне 1900 лв., 12.2022;
 • Повишаване на коефициентите от рейтинговата система за всички ПН;
 • Общият брой на обучаваните студенти и докторанти надминава 5000;
 • Утроен брой на приетите чуждестранни студенти;
 • Сериозен ръст на бюджета на ТУ – Варна: ~50% увеличение за последните 3 години, до 21,3 млн. лева;
 • Увеличена е с 30,83% бюджетната субсидия за 2021 г. (14 746 533 лв.) спрямо 2020 г.;
 • Затвърдена е финансовата стабилност - прогнозният бюджет за 2022 г. е с още 16% по-висок.
 • Привлечените средства от проекти са удвоени (3.05 млн. лв. за 2021 г., 2.9 млн. лв. за 2020г. и 1.49 млн. лв. за 2019г.);
 • Собствените приходи увеличени до 5 310 867 лв., 7% ръст;
 • Привлечени целеви средства на стойност 800 хил. лв. за създаване на локални отоплителни централи за основните сгради на ТУ-Варна;
 • Изплатени ДМС за 2022 г. за наукометрични резултати (публикации, цитирания) - над 170 хил. лева.

Отчетът на академичното ръководство беше гласуван единодушно.

Всички материали, представени на Общото събрание са налични онлайн на сайта на Технически университет – Варна.

Преди пристъпване към заседанието, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев тържествено връчи награди и грамоти за изяви в научноизследователската дейност на отличени звена.

Последва церемония по връчване на дипломите на новите професори и доценти в ТУ – Варна. Дипломи получиха: проф. д-р инж. Валентина Маркова и проф. д-р инж. Венета Алексиева, както и доцентите: доц. д-р Дияна Неделчева, доц. д-р Надя Даскалова, доц. д-р Стоян Георгиев, доц. д-р Соня Въчинска, доц. д-р инж. Росен Радков, доц. д-р инж. Тончо Папанчев.