ТУ – Варна обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем на следните обекти:

  1. „Павилион за закуски“ с площ 17 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 10135.2555.26.40, съставляваща Електротехнически факултет на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет-Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет/ лева и депозит за участие – 300,00 лв. /триста/ лева. Срок на наема - 3 (три) години.
  1. „Помещение с предназначение заведение“ с площ 52,2кв.м., с прилежаща кухня с площ 11,84кв.м., находящо в сграда с идентификатор 10135.2555.26.40, съставляваща Електротехнически факултет на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет-Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 380,00 лв. /триста и осемдесет/ лева и депозит за участие – 760,00 лв. /седемстотин и шестдесет/ лева. Срок на наема - 3 (три) години.
  1. „Помещение с предназначение заведение“ с площ 90кв.м., находящо в сграда с идентификатор 10135.2555.26.63 съставляваща Нов учебен корпус на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 410,00 лв. /четиристотин и десет/ лева и депозит за участие – 820,00 лв. /осемстотин и двадесет/ лева. Срок на наема - 3 (три) години.
  1. Помещение с предназначение „кафе-сладкарница“ с площ 286кв.м., находящо в сграда с идентификатор 10135.2555.26.63 съставляваща Нов учебен корпус на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 1300,00 лв. /хиляда и триста/ лева и депозит за участие – 2600,00 лв. /две хиляди и шест стотин/ лева. Срок на наема - 3 (три) години.
  1. Метален склад с площ 13,50 кв.м., находящ се в североизточната част на ПИ 10135.2555.26 на Технически Университет Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. /деветдесет/ лева и депозит за участие – 180,00 лв. /сто и осемдесет/ лева. Срок на наема - 3 (три) години.
  1. Помещение с промишлено предназначение с площ 42кв.м., находящо се на първи етаж в сграда за енергопроизводство /топлоцентрала/ на територията на Технически Университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 420,00 лв. /четири стотин и двадесет/ лева и депозит за участие – 840,00 лв. /осемстотин и четиридесет/ лева. Срок на наема - 3 (три) години.

Обектите се предоставят под наем за подпомагане на стопанската дейност.

Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 12.07.2022 г. включително. Огледите се извършват срещу документи за закупена тръжна документация и предварително уговаряне на ден и час на тел: 0879955302 – Росен Радев. Сумата за закупуване на документацията следва да се внесе по разплащателната сметка на ТУ-Варна в „Обединена Българска Банка“ АД, клон – Варна, IBAN: BG33UBBS80023116000310, BIC код: UBBSBGSF. Получаването на закупената тръжна документация се извършва след изпращане на платежен документ за закупуването й на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Внасянето на депозити и подаването на заявления за участие се извършва в срок до 22.07.2022 г. Депозитите се внасят по набирателната сметка на ТУ-Варна в „Обединена Българска Банка“ АД, клон – Варна, IBAN: BG41UBBS80023300441010, BIC код: UBBSBGSF. Подаването на заявления за участие се извършва до посочения срок всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на ТУ-Варна.

Търгът с отваряне на предложенията ще се проведе на 25.07.2022 г., от 10:30 ч. в стая 109 в сградата на Ректората.