От 2022 г. е в сила договор за сътрудничество между фирма „ВСК Кентавър - ИЗ Динамика“ ООД, гр. Дряново и катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ (ТМММ) на ТУ – Варна.  Фирмата произвежда прецизни металообработващи инструменти и инструментални системи за ЦПУ машини и е стратегически партньор на българския пазар на Kennametal (американска компания за металорежещи инструменти). Необходимостта от качествени и добре подготвени специалисти в областта на машинното инженерство и добрите партньорски отношения, изграденото доверие, добрия имидж на кадрите на ТУ – Варна е причината фирмата да договори подготовката на своите бъдещи кадри с катедра ТМММ.

Доц. д-р инж. Таня Аврамова, ръководител на катедра ТМММ и гл. ас. д-р инж. Димка Василева, преподавател по металорежещи машини с ЦПУ в катедрата бяха поканени в завода на „ВСК Кентавър - ИЗ Динамика“ ООД, за да се срещнат с ученици, посещаващи завода във връзка с дуалната форма на обучение и които се подготвят за бъдещи кадри на фирмата. Срещата целеше преподавателите да дадат пълна информация на бъдещите кандидат-студенти за спец. „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, да отговорят на възникналите въпроси, както и да дадат информация за кандидатстването, класирането и записването в спец. „Компютъризирани технологии в машиностроенето“.

Към настоящия момент вече е стартирал процеса по кандидатстване в спец. „Компютъризирани технологии в машиностроенето“ на насочените от фирмата ученици.