Новото партньорство и приятелство между фирма „Трейд Майстер“ ЕООД, гр. София и катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ (кат.ТМММ) на ТУ – Варна се осъществи още след организираната от катедрата Кръгла маса на тема: „Машиностроенето в България – настояще и бъдеще“, в чест на Деня на машиностроителя, през м.октомври 2021 г. Тогава бяха набелязани основните теми в машиностроенето: проблеми пред развитието на машиностроенето и нуждата от висококвалифицирани специалисти; причини за отлива от и събуждане интереса на новото поколение към машинното инженерство. Беше очертан и план за съвместни инициативи на ТУ-Варна и бизнеса при мотивация и обучение на машинни инженери съобразно изискванията на XXI век.

В хода на създадените взаимоотношения, през м.юни 2022 г. г-жа Емилия Тюркеджиева, управител на „Трейд Майстер“ ЕООД отправи покана за посещение на фирмата в гр. София към преподавателите на катедрата: доц. д-р инж. Таня Аврамова, ръководител на катедра ТМММ и гл. ас. д-р инж. Димка Василева, преподавател по металорежещи машини с ЦПУ. На състоялата се среща бяха разисквани областите, в които двете страни могат да си взаимодействат, бяха поставени основите на бъдещи съвместни дейности по научни и приложни разработки и набелязани по-конкретни задачи в рамките на едно дългосрочно партньорство.

Г-жа Емилия Тюркеджиева изказа задоволството си от добрата подготовка и активната работа на екипа от подразделението на фирмата в гр. Варна, в който студенти и докторанти на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, бивши възпитаници на ТУ-Варна, са проектирали машини и автоматизирани съоръжения, както за фирми в страната, така и в чужбина.