Делегация от десет представители на два университета в Полша - Вроцлавски университет за наука и технологии / Wrocław University of Science and Technology / и Технически университет в гр. Познан / Poznan University of Technology / посетиха Технически университет – Варна по програмата „Еразъм+“ на 4 юли 2022 г.

Доц. д-р инж. Галина Илиева, директор на Научноизследователски институт при ТУ – Варна посрещна проф. Иержи Меркисз, президент на Полската научна асоциация по двигатели с вътрешно горене, ръководител катедра Двигатели с вътрешно горене и автомобили, проф. Ячек Пиелеха, вице президент на Полската научна асоциация по двигатели с вътрешно горене, проф. Иренеуш Пиелеха, член на Управителния съвет на Полската научна асоциация по двигатели с вътрешно горене и проф. Лех Шитник от Вроцлавски университет за наука и технологии, съпътствани от още няколко професори, доктори и докторанти. Тя представи постиженията на университета в презентация, която предизвика огромен интерес.

Целта на посещението на групата от преподаватели и ръководен академичен състав бе задълбочаване на вече установените взаимоотношения и развитие на бъдещата дейност, изразена в заявка за сформиране на екипи за изготвяне на научни трудове и кандидатстване за международни грантове за научноизследователска дейност.  Гостите бяха очаровани от възможностите на университета за развитие на интернационална научноизследователска дейност и проучвания и обсъдиха бъдещи участия в научни семинари, конференции и кръгли маси, както и обмен на преподаватели и докторанти.