Близо 30 млади учени, докторанти и пост-докторанти от висшите учебни заведения и научните институти и организации във Варна взеха участие в семинар за представяне на насоките за кандидатстване в конкурсите, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ за 2022 г., проведен на 12 юли 2022 г.

Форумът бе официално открит от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на Технически университет – Варна, който приветства гостите и представи гост-лектора проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на Фонд „Научни Изследвания“. Последва представяне на насоките за двата основни конкурса, финансирани от фонда:

  1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2022 г.
  2. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

Финансирането е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност.

Прогнозният общ бюджет на първия конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2022 г. е  1 000 000 лв. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект е:

  • Минималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лв.
  • Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.
  • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца

Прогнозният общ бюджет на втория конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г., за утвърдени учени е 23 000 000 лв., от които 14 700 000 лв. от бюджета за 2022 г. Проектите са на два етапа, с междинен отчет и са за 36 месеца. Тази година се планира проектите да бъдат два типа проекти:

  • за базова организация без партньори - за максимална сума от 150 000 лв. + 50 000 лв. за дълготрайни материални активи
  • за партньори от две или три организации – за максимална сума от 350 000 лв.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 07.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на адрес: https://enims.egov.bg/

Цялата информация за конкурсите може да се открие и на страницата на фонд "Научни изследвания": https://www.fni.bg/?q=node/1444

Пълен запис на семинара може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=30E385IJ8T8